روزنامه نگاری و نهاد مرجعیت
56 بازدید
محل نشر: روزنامه اعتماد ملی / شماره ۸۷۱ / سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۷
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی