چگونه به حوزه می روند؟
52 بازدید
محل نشر: روزنامه اعتماد ملی / ۲۵ فروردین ۱۳۸۸
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گزارشی از چگونگی ورود به حوزه های علمیه برادران