مصاحبه با آیت الله موسوی گرگانی - فقه و امام صادق
54 بازدید
محل نشر: هفته نامه شهروند امروز
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گفتگویی با آیت الله سید محسن موسوی گرگانی پیرامون جایگاه امام صادق و تأثیر ایشان در فقه شیعه.